آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی با چوب های دور ریختنی

محمد نادب-منبع:سایت آی چوب  1396/04/18 

 

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی :

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

یکی از تفریحات هر دوستدار چوب و درودگری، به‌کارگیری چوب های رنگ خورده مربوط به کار های پیشین و پرتی پروژه‌های گذشته است. در این آموزش از مجموعه نوشته‌های برای خودتان بسازید، آموزش ساخت جعبه چوبی تزیینی را برای شما آماده کرده ایم. با ما همراه باشید.

در این کار ما یک تخته به پهنا ۱۵ سانتی متر و طول ۳۰۰ سانتی متر و ضخامت ۱ سانتی متر داشتیم. با استفاده از این تخته رنگ شده، توانستیم یک جعبه چوبی تزئینی بسازیم.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

با توجه به اندازه های مورد نظرمان برای ساخت جعبه، برش ها را انجام دادیم تا بدنه اصلی ایجاد گردد.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

با استفاده از فارسی بر و انتخاب زاویه ۴۵ درجه، این کار انجام شد.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

لبه های برش خورده را به چسب چوب آغشته کردیم و با استفاده از منگنه کوب اتصال را ایجاد کردیم.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

بدنه اصلی ساخته شد. برای قسمت زیرین یا همان کفی جعبه، از تخته سلایی چینی استفاده کردیم. بدنه را بر روی تخته سلایی قرار دادیم و با استفاده از مداد، دور تا دور جعبه را خط‌کشی کردیم.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

محل خط کشی را با استفاده از اره فلکه برش دادیم. شما می‌توانید این کار را با استفاده از اره فارسی بر و یا اره گرد بر و یا حتی اره دستی انجام دهید. در هر آموزش تلاش می‌کنیم روش و ایده را در اختیار شما قرار دهیم. اینکه چگونه این کار را انجام دهید و ابزار مورد استفاده شما چه چیزی است، بستگی به شرایط شما دارد.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

انتهای بدنه را به چسب چوب آغشته کنید و با میخ، سلایی را به بدنه محکم کنید.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

قسمت های اضافه سلایی را با استفاده از سنباده، صاف و یکدست کنید.

تا به اینجای کار بدنه اصلی و کفی آن درست شد و باید سراغ ساخت درپوش این جعبه برویم. ما دوست داشتید از یک درپوش منحنی برای این جعبه استفاده کنیم.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

برای همین با استفاده از اشیا اطراف خود، قوس مربوط به درب را بر روی تخته ترسیم کردیم و دو عدد از آن اندازه برش دادیم.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

در مرحله ی بعد چوب های درپوش را به صورت زاویه دار برش دادیم و در کنار هم چیدیم. (توضیح و آموزش برش این گونه طرح ها را در آینده به صورت اختصاصی منتشر خواهیم کرد.)

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,ر 

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

اگر ساخت درب قوسی برای شما مشکل است و یا ابزار مورد نیاز را در دسترس ندارید، می‌توانید از درب ساده و صاف استفاده کنید. این سبک هم زیبایی مختص به خود را دارد.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

برای اینکه لولا به بدنه به صورت صاف و درست نصب شود، نیاز بود دور تا دور درب، به اندازه ۲ سانتی متر قاب گرفته شود تا لولا در جای مناسب پیچ شود.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

در مرحله‌ی پایانی، لولاها و چفت قدیمی، در جای خود نصب شدند.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

پیچ‌هایی که برای این کار استفاده کرده بودیم بسیار بلند بودند و حدود ۱ سانتی متر از چوب بیرون زده بود. به همین خاطر با استفاده از سنباده برقی، قسمت‌های اضافه پیچ را کوتاه کردیم.

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی

آموزش ساخت جعبه چوبی تزئینی,آموزش ساخت جعبه چوبی,جعبه چوبی تزئینی,چگونه چعبه چوبی تزئینی بسازم,ساخت جعبه کاردستی,نجاری,خویش ساز,

پس از ساخت سازه، یک بار دیگر قسمت های برش خورده و سفید شده را با استفاده از آستری، رنگ‌کاری کردیم.


نظرات کاربران
ارسال نظر