، خوش آمدید
جستجو
0 0
توسط مارک :
توسط نوع :

ابزار CNC

نوع نمایش :
84 کالا
مقایسه
تیغ شیارزن 103809 - Straight bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ انگشتی 203802 - Core box bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ پرداخت بلبرینگ پایین 152237BR - Flush trim bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ رگال 501218 - Keyhole bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ شیارزن 107813 - Straight bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ پروفیل بشقابی 215811 - Bowl & tray bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ گل نقطه ای A0914198 - Dragon ball bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ بانکی 301825 - Rounding over
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ پروفیل لبه 315211  - French traditional table
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ بانکی 301861 - Rounding over
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ پخ لبه 306851 - Chamfer bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ بانکی 301273 - Rounding over bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ منحنی لبه 305841 - Cove
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۹۰ درجه 200241 - V-groove bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۱۴۰ درجه 201295 - V-groove bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ گل نقطه ای A0914238 - Dragon ball bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ بانکی 301293 - Rounding over
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ پخ لبه 306271 - Chamfer bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ منحنی لبه 305281 - Cove bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۹۰ درجه 201280 - V-groove bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۱۲۰ درجه 201290  - V-groove bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۱۲۰ درجه 201288 - V-groove bit
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۱۵۰درجه 201296 - V-groove
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیغ v شکل ۶۰ درجه 202231 - V-groove
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...